Taina Cederström on Filoksenia ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja

9.5.2023

Filoksenia ry:n hallitus on saanut uudeksi puheenjohtajaksi Taina Cederströmin 27.4.2023 pidetyssä vuosikokouksessa. Tervetuloa Taina puheenjohtajaksi ja suuri kiitos isä Heikki Huttuselle puheenjohtajuudesta ja ilo pitää sinut hallituksen jäsenenä jatkossa.

Taina, kerro hieman itsestäni. Kuka olet ja millainen tausta sinulla on?

Olen Helsingin Diakonissalaitoksen ja Suomen Diakoniaopiston palveluksesta eläköitynyt SOTE-alan ja koulutuksen lehtori KM. Koulutustaustastani löytyy mm. sairaanhoitajan, luokanopettajan, kuvaamataidonopettajan, teatterin- ja draamanopettajan, toimittajan ja opetushallinnon opinnot. Työtehtäväni ovat olleet perusopetuksessa (opettaja), hallinnossa (rehtori koulutuspäällikkö, OPH:n tutkintotoimikunnat, lautamies), ammatillisella toisella asteella (koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, lehtori), tiedottaja-toimittaja, päätoimittaja (Akava, OAJ ym.), maahanmuutto ja kotoutuminen (yksikön esimies/ alaikäiset turvapaikanhakijat, asumis- ja koulutuspalvelut).

Taustaani kuuluu ortodoksiperhe, mies ja kolme aikuista poikaa, joiden monikieliset puolisot ja lapset puhuvat ruotsia, saksaa ja vanhin pojanpoika myös venäjää. Äitini suku on Kronstadtin pakolaistaustainen, mutta he olivat myös Viipurin evakkoja.

Mikä (ja milloin) sai sinut aikanaan lähtemään mukaan Filoksenian ja Trapesan toimintaan?

Siirryin ensimmäisestä rehtorinvirastani Pirkkalasta pääkaupunkiseudulle, jolloin löysin Tapiolan ortodoksit. Ajoimme Tapiolan kirkon rakennushanketta ja rakensimme sen yhteisöä toiminnan kehittämiseksi. Noina vuosina Nikolai Saikin testamenttivaroin alkanut Pietarin katulapsityönä startannut Filoksenia aloitti toimintansa ja liityin hallitukseen heti toisella hallituskaudella. Hallitusvuosia on siis yli 20, joista useampi kausi varapuheenjohtajana.

Koulutusasiat, uskontojen välinen dialogi, erilaisten vähemmistöjen ja SOTE-asiat ovat pitäneet mielenkiinnon yllä. Maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole vähentyneet.

Mikä on Trapesan toiminnassa tärkeintä?

Pitkä kokemus usean järjestön toiminnasta on kirkastanut suhdettani myös Filoksenian toimintaan. Unelmia ja tavoitteita pitää olla, mutta ennen kaikkea rohkeutta ja realismin tajua. Rahoitustilanteen muuttuminen ja heikentyminen on kurittanut koko järjestökenttää. Toimintaa on jouduttu Trapesassakin muuttamaan taloudellisia resursseja vastaavaksi. Ohjaus- ja neuvontapalvelut matalan kynnyksen toimipaikassamme tulevat olemaan jatkossakin tärkeintä työtä. Toimintaa tullaan laajentamaan heti, jos ja kun lisärahoitusta saadaan. Ilman vapaaehtoistoimintaa emme selviä, emmekä haluakaan. Se on toimintaa, jota haluamme kehittää, koska kohtaamiset, yhteiset juhlat ja harrastukset luovat yhteisöllisyyttä, luottamusta ja turvallisuutta.

Kotoutumisen avainkysymys on suomen kielen osaaminen. Kielenopetus (S2) tulee olemaan ydintoimintaamme. Tätä työtä teemme yhteistyössä verkostojemme ja mahdollisuuksien mukaan hyvästä kotouttamistyöstään valtakunnallista kiitosta saaneen Espoon kaupungin kanssa.

Mikä on mielestäsi Trapesan toiminnan ja olemisen ydintä?

Trapesassa tehtävän työn ydintä on matalan kynnyksen toiminta eli ennakkoluuloton, ihmisläheinen ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen. Työ on lähimmäistyötä, vierellä kulkemissa viranomaisasioiden selvittämiseksi, ohjaamista oikeisiin palveluihin, neuvontaa isoissa ja pienissä asioissa.

Mihin suuntaan näet, että Trapesa menee tulevina vuosina?

Trapesa tulee olemaan vahva, luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani niin yksilöille kuin yhteisöillekin silloin, kun tarvitaan ammatillista osaamista työstämään monikulttuurisuuteen, uskontojen väliseen keskusteluun tai kotouttamiseen liittyviä asiakokonaisuuksia.

Taina Cederström