Monikulttuurisessa Espoossa tuemme toisiamme / Город Эспоо - мультикультурный, где мы поддерживаем друг друга /Espoo is multicultural and we support each other

29.3.2022

Espoon kaupunki ja Trapesa jakavat samat arvot. Me olemme kaikki espoolaisia ja pystymme elämään yhdessä toisiamme arvostaen. Saamme voimaa yhteisöllisyydestä, ja vaikeimmissa tilanteissa tarjoamme keskusteluapua ja käytännön tukea.

Monikulttuurisessa Espoossa tuemme toisiamme

Ukrainan tilanne koskettaa ja järkyttää meitä kaikkia, ja varmasti kaikki tunnemme myötätuntoa hädässä olevia kohtaan. Espoossa asuu, työskentelee ja opiskelee ukrainalaisia ja venäläisiä sekä monista muista maista kotoisin olevia kaupunkilaisia. Me olemme kaikki espoolaisia. On tärkeää, että myös kriisin aikana toimimme Espoossa toisiamme arvostaen. Espoossa ei ole sijaa minkäänlaiselle vastakkainasettelulle tai muunlaiselle jännitteiden lisäämiselle.

Kaikilla ihmisillä on lakiin perustuva oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, olivat he sitten kunnan asiakkaita tai asukkaita. Toimimme Espoossa arvojemme mukaan oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.  Espoon ukrainalaiset ja venäläiset, kaikki me kaupunkilaiset pystymme elämään yhdessä. Me saamme voimaa yhteisöllisyydestä ja toistemme tukemisesta tässä vaikeassa tilanteessa.

Jos Ukrainan tilanne huolestuttaa, ajatusten ja tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Huolten käsittelyyn on tarjolla apua. Myös lapsille ja nuorille on tarjolla keskusteluapua.

Pidetään huolta toisistamme!

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja
Espoon kaupunki


Город Эспоо - мультикультурный, где мы поддерживаем друг друга

Ситуация в Украине потрясла нас всех. Безусловно, все мы сопереживаем тем, кто оказался затронутым происходящим в Украине. В городе Эспоо живут, работают и учатся украинцы, русские, а также уроженцы многих других стран. Мы все являемся жителями города Эспоо. Важно относиться друг к другу с уважением. Кризисные времена не исключение. В Эспоо нет места ни конфронтации, ни иному социальному напряжению.

В соответствии с законом Финляндии, у каждого есть право на равенство и равноправие, независимо от того, в каком муниципалитете вы проживаете или обслуживаетесь. В Эспоо мы работаем согласно нашим ценностям, основанным на справедливости, равноправии, равенстве, гуманности и толерантности. Украинцы и русские, живущие в Эспоо; все мы, жители этого города, можем жить вместе. В этой тяжелой ситуации мы черпаем силы из нашего сообщества и взаимной поддержки.

Если ситуация в Украине вызывает у вас беспокойство, не оставайтесь наедине со своими переживаниями. Вы можете получить помощь, чтобы справиться с этим (информация доступна на английском языке). Поддержка также доступна для детей и молодёжи (информация доступна на английском языке). Ответы на часто задаваемые вопросы про миграционные документы для граждан России от финской иммиграционной службы (информация доступна на русском языке).

Давайте позаботимся друг о друге!

Jukka Mäkelä / Юкка Мякеля
Мэр города Эспоо


Espoo is multicultural and we support each other

The situation in Ukraine is shocking to us all, and all of us certainly are feeling compassion towards people affected by the recent events in Ukraine. Ukrainians and Russians along with many other international residents live, work and study in Espoo. We all form the Espoo community. It is important that also in times of crisis we act towards each other with respect. There is no place in Espoo for confrontation or any kind of social tension.

According to the law, everyone has a basic right for equal treatment, be it customers of a municipality or its residents. In Espoo we operate according to the values based on justice, equality, humanity, and tolerance. Ukrainians and Russians in Espoo, us all – Espoo residents can live together. We find strength from the community and from supporting each other in this difficult situation.

If the situation in Ukraine worries you, you do not need to be alone with these thoughts and feelings. Help is available to process this (information is available in English). Support is also available for children and youth (information is available in English). You can also find answers about immigration documents for Russian citizens from the Finnish Immigration Service (information is available in Russian).

Let’s take care of each other!

Jukka Mäkelä
Mayor
City of Espoo