Hallitus

Filoksenia ry:n hallitus on ammatillisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen asiantuntijaryhmä. Se kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa.

Taina Cederström, puheenjohtaja, KM, aktiivinen eläkeläinen, Helsingin diakonissalaitoksen pitkäaikanen opettaja ja kehittäjä

Habiba Ali, varapuheenjohtaja, projektikoordinaattori, Kirkon Ulkomaanapu

Isä Heikki Huttunen, rovasti, Helsingin ortodoksinen seurakunta, venäjänkielinen toiminta

Jyrki Myllärniemi, kehittämispäällikkö, Edistia ry

Yrjö Timonen, liiketalouden  konsultti, yrittäjä-omistaja Messilä Oy

Julia Ståhle, Rkp-nuorten ja Sydkustens landskapsförbund puheenjohtaja, opiskelija/ Ordförande för Svensk Ungdom och Sydkustens landskapsförbund, studerande

Lauri Muranen, SAK:n elinkeinoasioiden päällikkö ja helsinkiläinen poliitikko. Kaupunginhallituksen varajäsen. 


The Board 

The Board of Filoksenia is a professionally and culturally diverse group of experts. It meets 6-8 times a year.

Taina Cederström, Chairperson, KM, active pensioner, long-term teacher and developer at the Helsinki Deaconess Institute

Habiba Ali, Vice President, Project Coordinator, Finn Church Aid

Father Heikki Huttunen, Provost, Helsinki Orthodox Church, Russian-language activities

Jyrki Myllärniemi, Development Manager, Edistia ry

Yrjö Timonen, business consultant, entrepreneur-owner Messilä Oy.

Julia Ståhle, the president of Swedish Youth of Finland, the youth party of the Swedish People's Party of Finland, a student of political science at the University of Helsinki

Lauri Muranen, head of Industrial Affairs, SAK.