Hallitus

Filoksenia ry:n hallitus on ammatillisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen asiantuntijaryhmä. Se kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa.

Isä Heikki Huttunen, puheenjohtaja, rovasti, Helsingin ortodoksinen seurakunta, venäjänkielinen toiminta

Habiba Ali, varapuheenjohtaja, projektikoordinaattori, Kirkon Ulkomaanapu

Taina Cederström, KM, aktiivinen eläkeläinen, Helsingin diakonissalaitoksen pitkäaikanen opettaja ja kehittäjä

Jyrki Myllärniemi, kehittämispäällikkö, Edistia ry

Natalia Skogberg, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Edom Tadesse, matkailualan ammattilainen, sosionomi-opiskelija.

Yrjö Timonen, liiketalouden  konsultti, yrittäjä-omistaja Messilä Oy.


The Board 

The Board of Filoksenia is a professionally and culturally diverse group of experts. It meets 6-8 times a year.

Father Heikki Huttunen, Chairman, Provost, Helsinki Orthodox Church, Russian-language activities

Habiba Ali, Vice President, Project Coordinator, Finn Church Aid

Taina Cederström, KM, active pensioner, long-term teacher and developer at the Helsinki Deaconess Institute

Jyrki Myllärniemi, Development Manager, Edistia ry

Natalia Skogberg, Researcher, Department of Health and Welfare THL

Edom Tadesse, tourism professional, sociology student.

Yrjö Timonen, business consultant, entrepreneur-owner Messilä Oy.