Järjestö

Filoksenia ry on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka on työskennellyt hyvinvoinnin ja kulttuurien välisen yhteistyön eteen vuodesta 1996 lähtien. Trapesa perustettiin monikulttuurisessa Espoossa: Monilla heillä oli oma emigrantti- ja evakko-tausta. Neuvostoliiton romahdettua myös perheet hajosivat ja kuukausilahjottajat keräsivät varoja ja varusteita auttaakseen Pietarin katulapsia.

Alkuperäiseltä nimeltään järjestö oli Ortodoksinen lähimmäishuolto; Filokseniaksi nimi vaihdettiin 6.9.2000, kun aloitettiin kotimaan toiminta. Auttamistyöhön Suomessa perustettiin kansainvälinen toimintakeskus Trapesa, joka on sijainnut Espoon keskuksessa 20 vuotta.

Filoksenia tarkoittaa vieraanvaraisuutta, mikä on vastakohta sanalle ksenofobia, muukalaispelko.  Tavoitteena on lisätä erilaisuuden näkemistä voimana ja rikkautena, luoda yhteenkuuluvuuden kokemuksia sekä edistää tasa-arvoa. Juurrutamme Espooseen niin Oulusta, Ilomantsista kuin Marseillesta ja Mosulista tulleet asukkaat. Keskeisinä työmuotoina ovat sekä yksilölliset kohtaamiset että monimuotoisen suomalaisuuden ja eri kultturien yhteisöllinen vuorovaikutus.

Toiminnan sydän on Trapesa, jossa järjestetään juhlia, kulttuuritapahtumia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tarjotaan asiointineuvontaa ja tukea elämän vaikeuksissa. Sana Trapesa tulee myös kreikan kielestä, ja se tarkoittaa yhteistä pöytää, jonka äärellä jaetaan kokemuksia, tarinoita, ruokaa, tietoa, rohkaisua ja ystävyyttä.

Päärahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosasto STEA (entinen RAY) ja Espoon kaupunki. Lisärahoituksia saadaan vuosittain kulttuurisäätiöiltä ja muilta tahoilta mm. kulttuuri-, koulutus- ja hyvinvointityön kehittämiseen.

Ortodoksinen kirkollishallitus ja Helsingin ortodoksinen seurakunta tukevat diakonista auttamistyötä, Pyhien apostoleinvertaisten mirhantuojain kappelin toimintaa ja kehittämistyötä eri kohderyhmien parissa.

Trapesan toiminta ja ovet on avoinna kaikille kielille, katsomuksille ja kulttuureille, missä kohtaamiset tapahtuvat itseä ja toisia kunnioittaen. Arvostamme sitä, että jokainen saa olla oma itsensä ilman toisten kontrollointia ja pakkoa.