Turvassa

Turvassa on Filoksenia ry:n vuonna 2021 toteuttama hanke, jonka tavoitteena on itsemääräämisoikeutta koskevan tietoisuuden vahvistaminen sekä haitallisten toimintatapojen ja väkivallan ehkäiseminen. 

Hankkeen teemoja ovat oikeus omaan kehoon, psyykkinen ja fyysinen tasavertaisuus, lähisuhdeväkivalta ja tyttöjen ympärileikkaus. Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hanke on järjestänyt luentoja, työpajoja ja koulutuksia teemoista. Vuonna 2021 hankkeessa on ollut painopisteenä lasten hyväksikäytön ennaltaehkäiseminen. Omat rajat ja seksuaalinen väkivalta ovat aiheita, joita on tärkeää käydä läpi lasten kanssa, jotta voimme taata lapsille turvallisen ympäristön elää ja kasvaa. Ikätasoinen puheeksi otto ja turvataitojen opetteleminen ovat tärkeää hyväksikäytön ennalta ehkäisyä.

Turvassa-hanke on tehnyt yhteistyötä Espoon kaupungin sivistystoimen kanssa ja tarjonnut varhaiskasvattajille ja alakoulun opettajille toimivan seksuaalikasvatusmenetelmän ja opetusmateriaalin, jonka avulla keskustella aiheesta lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Leiki Frixoksen kanssa -materiaali on suunnattu 5-8 -vuotiaille lapsille. World Association of Sexual Health on palkinnut opetusmateriaalin vuonna 2019. Turvassa-hanke on toteuttanut vuonna 2021 Espoon päiväkodeissa ja ala-asteilla pilotin materiaalin käyttöön.

Materiaalin taustalla on kreikkalainen AXEPT – kansalaisjärjestö, joka työskentelee seksuaaliterveyden edistämiseksi ja lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä: http://frixos.axept.gr/