Filoksenia juhlii 25-vuotista taivaltaan

30.9.2021

Neljännesvuosisata. 25 vuotta. Aikuistuvan nuoren ikä. Yhdistyksemme taival alkoi nimellä Ortodoksinen Lähimmäishuolto ry (24.9.1996). Olemassaolonsa ja kasvunsa ensimmäisinä vuosina sen suurisydämiset perustajat auttoivat vähävaraisia ja hädässä olevia lapsia ja nuoria Pietarissa, Karjalan kannaksella Terijoella (nyk. Zelenogorsk) ja Viron Tartossa.

Seuraavaksi aloitettiin kotimaan työ. Maailmankuvana oli vieraanvaraisuuden arvoperusta, joten nimi vaihdettiin sitä merkitseväksi kreikankieliseksi sanaksi Filoksenia (6.9.2000). Vapaaehtoistoimijat halusivat vähentää erilaisten ihmisten ja väestöryhmien välisiä ennakkoluuloja, joten Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin avustusta kehittämisprojektiin.

Vuoden 2001 alussa perustettiin kansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa Espooseen ja tukipiste Vantaalle. New Yorkissa World Trade Centerin tornien tuho ja muut tehdyt iskut, historian virheet sekä niistä seuranneet sodat ja pakolaisaallot tekivät Trapesan työn ajankohtaiseksi kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen rakentajana.

Ulkomaan kansalaisia oli Suomessa vuonna 2000 noin 90.000 eli 1,7 prosenttia väestöstä. Nyt 20 vuotta myöhemmin heitä on joukossamme yhteensä 423 500 eli noin 8 % koko väestöstä (2019 tilasto). Määrä on kansainvälisessä vertailussa yhä pieni. Vieraskielisten muutto Suomeen tasapainottaa väestömme ikärakennetta, koska ulkomaalaistaustaiset ovat keskimäärin suomalaista väestöä nuorempia.

Espoossa oli 20 vuotta sitten 9.600 vieraskielistä asukasta. Tällä hetkellä

asukkaista vieraskielisiä (muita kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia)

on jo 55 624 henkeä eli 19,0 prosenttia väestöstä (2019). Täällä puhutaan 118 eri kieltä, joista yleisimmät ovat suuruusjärjestyksessä venäjä, viro, arabia,

englanti, kiina ja somali. Espoon väkiluku ylittänee 300.000 asukkaan rajan

ensi vuonna.

Juhlavuoden myötä nostamme esiin historiaamme, tehtyä työtä,

kehittämistoimia, keskustelunavauksista, vaikuttavia kumppaneitamme

ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat kaiken toteuttaneet, ihmisiä, jotka pääasiassa vapaaehtoisina ja lähimmäisinä ovat halunneet tehdä hyvää ja kaunista toisten ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyväksi.

Erilaisten maailmankatsomusten ja uskontojen välinen keskustelu,

iloiset kulttuurijuhlat sekä käytännöllinen ja henkinen tuki ovat saanut

Trapesassa oman sijansa ja yhteistoiminnalliset fooruminsa.

Voimaannuttavat tarinat, arjen onnistumiset ja toiveikas mieli kannustavat

meitä jatkamaan työtä inhimillisen ja toimeliaan Espoon, Suomen ja

maailman puolesta.