AFRIKKA - Onko käsityksemme Afrikasta ja sen eri maista ajan tasalla? Tule keskustelemaan aiheesta 1.6.

24.5.2021

Miten yritykset voivat muuttaa Afrikka-kuvaa?

Tiistaina 1.6.2021 kello 10‒11

Tule mukaan Kymppi-hankkeen aamiaistilaisuuteen kuuntelemaan, miten yritykset voivat muuttaa Afrikka-kuvaa. Näkökulmia haastavat Esa Salminen, Hodan Mohamed ja Satu Mehtälä.

#yritysvastuu #kestäväliiketoiminta #vastuullisuus #Afrikka

Millainen kuva suomalaisilla on Afrikan mantereesta ja eri Afrikan maista? Miten nämä mielikuvat vaikuttavat suomalaisyritysten halukkuuteen toimia Afrikan maissa?

Suomalaisyritykset ovat jo löytäneet Pohjois-Afrikan, mutta myös eteläisemmästä Afrikasta löytyy runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia potentiaalisia kumppanuuksia. Miten näissä maissa jo toimivat yritykset voivat olla tukemassa monipuolisemman Afrikka-kuvan esiintuomista?

Yrityksillä on myös mahdollisuuksia tuoda esiin maiden potentiaalia yritystoiminnan näkökulmasta sekä purkaa mahdollisia liiketoiminnan esteenä olevia myyttejä painottaen samalla vastuullisuuden sekä paikallisen kontekstin tuntemisen merkitystä.

Näkökulmia haastavat Esa Salminen, Hodan Mohamed ja Satu Mehtälä.

Esa Salminen on toimittaja-kirjailija, jolla on Kehitys-lehdessä oma kehityspolitiikkaan keskittynyt oma Kehitys-Salminen -palsta. Hän on perehtynyt kehityskysymyksiin jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Hodan Mohamed on monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden asiantuntija.

Satu Mehtälä on yhteiskunnalliseen yritystoimintaan erikoistunut hallitusammattilainen, jolla on vuosien kokemus useiden yritysten hallituksista. Hän on myös kehitysrahasto Naisten Pankin perustajajäsen ja nyt kehittämisryhmän puheenjohtaja. Hän on ollut perustamassa ja laittamassa käyntiin Naisten Pankin ensimmäistä yhteiskunnallista yritystä Ugandaan.

Ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta: https://www.eventbrite.com/e/keskustelu-miten-yritykset-voivat-monipuolistaa-afrikka-kuvaa-tickets-154422645289

Linkki tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille.

Tapahtumailmoitus LinkedInissä: https://www.linkedin.com/events/aamiaistilaisuus-mitenyritykset6800768241766596608/

KYMPPI-hankkeen tavoitteena on edistää kehittyvissä maissa asuvien ihmisten kestävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa juurruttamalla kestävän kehityksen tavoitteet suomalaisten, kehittyvissä maissa toimivien pk-yritysten liiketoimintaan. Hanke tukee yrityksiä syvällisten ja konkreettisten yritysvastuukäytäntöjen rakentamisessa edistämällä yritysten ja kehittyvissä maissa toimivien suomalaisten järjestöjen yhteistyötä. Yritysten ja järjestöjen vuorovaikutus edistää inklusiivista talouskasvua, ihmisarvoista työtä ja tasa-arvoista kumppanuutta.

KYMPPI-hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitos yhteistyössä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa. Hanke saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea. Voit tutustua KYMPPI-hankkeen aiempiin toimintoihin ja verkkolähetysten tallenteisiin täällä: https://www.hdl.fi/kymppi-hanke/